Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

150 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Descriure, estudiar i aprofundir en les representacions planes o entorn 2D del programa AutoCAD


Temari

L'entorn de treball amb AutoCAD. Conceptes generals. Administració dels dibuixos. Precissió en el dibuix. Eines avançades de precissió. Control de la visualització. Operacions bàsiques de dibuix i edició. Operacions generals d'edició. Propietats dels objetes. Altres mètodes d'edició, selecció i consulta. Objectes avançats de dibuix.Textos, camps i taules. Ombrejats, degradats i cobertures. Acotació. Blocs i atributs. Intercanvi de dades. Impressió dels dibuixos


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE, antiga Fundació Tripartita. L'examen s'ha de realitzar amb el portàtil de l'alumne/a.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ