Administració de finques

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys. recomanable comptar amb coneixements previs mínims de fp o batxillerat.


Objectius

Adquirir les competències necessàries per dur a terme les activitats de gestió, organització i atenció a la clientela en despatxos professionals d'administració de finques.


Temari

Introducció. La Llei de la Propietat Horitzontal i altres normes. Elements comuns. Òrgans de govern. Règim jurídic de la comunitat de persones propietàries. Règim laboral dels professionals de finques urbanes. Obligacions en matèria laboral. Obligacions fiscals i assegurances. Introducció a la comptabilitat. El patrimoni. Els elements de comptabilitat. Documents i comptes. Els llibres comptables. Pla general de comptabilitat. Principis comptables. Elaboració del pressupost. Projecte empresarial I i II.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ