Gestió del magatzem en el petit comerç

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

45 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestions administratives del procés comercial, integrat per tres cursos: Gestió de la documentació de venda en PIME, Operacions de compravenda en PIME, i Gestió del magatzem en el petit comerç. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0976_2 Realitzar les gestions administratives del procés comercial.


Temari

Liquidació d'obligacions fiscals derivades de la compravenda: IVA (models i terminis de presentació). Suport documental i suport informàtic de les operacions de compravenda. Llibres de registre obligatoris i voluntaris. Declaracions censals i declaració d'operacions amb terceres persones. Control d'existències de magatzem: tipus. Envasos i embalatges. Inventaris i verificacions. Control i gestió d'existències. Processos administratius. Estoc mínim i òptim. Mètodes de valoració d'existències.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestions administratives del procés comercial, integrat pels tres cursos: Gestió de la documentació de venda en PIME, Operacions de compravenda en PIME, i Gestió del magatzem en el petit comerç. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0976_2 Realitzar les gestions administratives del procés comercial. Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: ADG308_2 Activitats de gestió administrativa i de la Qualificació professional ADG307_2 Activitats administratives de recepció i relació amb el client. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul professional MP0438 d'Operacions administratives de la compravenda, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en gestió administrativa. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF0976_2: d'Operacions administratives comercials, en realitzar el Certificat de professionalitat, de nivell 2, ADGD308 d'Activitats de gestió administrativa, i del Certificat de professionalitat ADGG208 d'Activitats administratives en relació amb el client.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ