Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Iniciar en el sistema financer i la contractació de serveis i productes. El curs, juntament amb el de Gestió financera II, formen part de l'itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència UC0499_3 Gestionar la informació i contractació dels recursos financers.


Temari

Introducció al sistema financer. Integració pressupostària. Els productes financers de passiu. Els productes financers d'actiu. Els serveis financers bancaris. La informació disponible de les fonts de finançament. Gestió i contractació dels serveis, productes i actius financers. Necessitats financeres de l'organització. Control pressupostari de tresoreria en el desenvolupament habitual de l'activitat empresarial.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers. En el cas de superar els dos cursos d'aquest itinerari formatiu: Gestió financera I i Gestió financera II, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC0499_3: Gestionar la informació i contractació dels recursos financers. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: ADG157_3 Gestió financera. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0653 Gestió financera, en matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Administració i Finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0499_3: Productes, serveis i actius financers, en realitzar el Certificat de Professionalitat, de nivell 3, ADGN0108 Finançament d'empreses.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ