Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Conèixer els diferents serveis i actius financers del mercat així com les seves característiques. El curs, juntament amb el de Gestió financera I, formen part de l'itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència UC0499_3 Gestionar la informació i contractació dels recursos financers.


Temari

El contracte d'assegurança. Assegurança de danys. Assegurances de persones. Introducció a la borsa. Els valors mobiliaris. Els fons d'inversió i els productes financers derivats. Alternatives d'inversió en actius financers nacionals i internacionals. Característiques específiques dels diferents actius financers existents en el mercat. Imports mínims de contractació, rendibilitat implícita o explícita, rendibilitats passades. Tipus d'interès nominal i TAE. Liquiditat i termini d'amortització.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Itinerari formatiu: Informació i contractació de recursos financers. En el cas de superar els dos cursos d'aquest itinerari formatiu: Gestió financera I i gestió financera II, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC0499_3: Gestionar la informació i contractació dels recursos financers. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: ADG157_3 Gestió financera. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0653 Gestió financera, en matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Administració i Finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0499_3: Productes, serveis i actius financers, en realitzar el Certificat de Professionalitat, de nivell 3, ADGN0108 Finançament d'empreses.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ