Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Agents d'ocupació i desenvolupament local

L'IMFE Mas Carandell compta amb 5 Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), finançats en el marc de la convocatòria de Programes de suport al desenvolupament local del Servei d'Ocupació de Catalunya. Cada AODL compta amb un pla de treball que incideix en diferents aspectes i vessants que contribueixen al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat. Aquests plans de treball en l'actualitat es vinculen estretament al desplegament de l'Estratègia de desenvolupament socioeconòmic i l'ocupació de Reus (EDSO).
 
AODL Governança i dinamització d’agents locals
Línia de treball 1: Direcció de l’Oficina tècnica de l’EDSO
Línia de treball 2: Coordinació amb altres estratègies de la ciutat i el territori
Línia de treball 3: Comunicació en relació al desplegament de l’Estratègia
 
AODL Impuls dels espais col·laboratius
Línia de treball 1: Suport al desplegament de les accions de l’EDSO
Línia de treball 2: Implementació de sistemes d’informació pel seguiment i avaluació de l’EDSO
Línia de treball 3:Implementació dels espais d’acció col·lectiva previstos en el marc de l’EDSO
 
AODL Impuls de plans de formació estratègics
Línia de treball 1: Espais de col·laboració i treball conjunt en l’àmbit de la formació professionalitzadora
Línia de treball 2: Planificació i implementació de la formació en base a les necessitats de les empreses de la ciutat i el territori
 
AODL Dinamització empresarial
Línia de treball 1: Diagnòstic de l’estat del sector industrial de la ciutat
Línia de treball 2: Millora de la gestió del coneixement en relació a les bases de dades empresarials de Mas Carandell i l’Ajuntament de Reus
Línia de treball 3: Xarxes de col·laboració i espais de cocreació amb les empreses del territori
 
AODL Xarxes d’empreses i cadenes de valor
Línia de treball 1: Generació de xarxes i espais de transferència del coneixement entre empreses
Línia de treball 2: Optimització de les cadenes de valor
 
Galeria: