Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

pfi-PTT Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

Data: 
Dilluns, 14 Setembre 2020 a Dimecres, 30 Juny 2021
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
1000 hores
Horari: 
matins de dl a dv amb possibilitat d'alguna tarda
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Imatge personal
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Joves d'entre 16 a 21 anys sense el graduat en ESO

Objectius: 
Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar operacions auxiliars per rentar i condicionar el cabell, aplicar els cosmètics pels canvis de color del cabell, realitzar tractament estètics bàsics en ungles, maquillatge de dia, depilació mecànica i decoloració del borrissol sempre d’acord amb les instruccions d’una persona superior i en compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció mediambiental corresponents.

Observacions: 
Preinscripció obligatòria del 25 de maig al 5 de juny. Fora de termini s'admeten preinscripcions en llista d'espera. La presentació de sol·licituds serà preferentment telemàtica, al correu e3960002@xtec.cat DOCUMENTS A APORTAR PER CORREU ELECTRÒNIC e3960002@xtec.cat A) DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA: A.1) Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si són persones estrangeres comunitàries, document d'identitat del país d'origen. A.2) Si el sol·licitant és menor d'edat també cal presentar: - Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. - Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. - Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es són estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. - De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. -Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat. A.3) Tarjeta sanitària B) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS ESPECÍFICS: B.1) Document: original i còpia del DNI del sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. B.2) Si el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, en el que ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. B.3) Document: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

Subvenciona: 

           

Programa organitzat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell