Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/09/2018
Ex: 25/09/2018

Manteniment d'instal·lacions

  • Apropar al camp professional de la recuperació de béns materials antics, aportant coneixements sobre restauració pràctica de conservació i manteniment.
  • Aprendre a planificar la instal·lació, els processos i definir solucions constructives sobre plànol, materials, definir les eines, seleccionar el transport.
  • Obtenir coneixements dels diferents materials, eines i equipaments utilitzats pel treball amb xarxes d'aigua sanitària.
  • Conèixer el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, (REBT), que és la normativa tècnica conforme a la què s'han de realitzar les instal·lacions elèctriques.
  • Formar professionals en la categoria d'aprenents per a realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per conduir aigua, les operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització domèstic, les operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis d’acord amb les instruccions d’una persona superior i complint les mesures de...
  • Analitzar i descriure els processos del projecte de instal·lació de mobiliari, interpretant plànols, representant i caracteritzant l’espai de la instal·lació i efectuant la presa de dades, prenen com a referència les principals normatives que afecten a aquestes tasques.
  • Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per poder intervenir en un moble de manera responsable i eficaç, adquirint l'autonomia per aplicar aquells processos curatius o preventius necessaris en cada cas.

Idiomes

  • Millorar el nivell d'anglès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.
  • Proporcionar a persones principiants les bases per a la utilització de l'idioma oral i escrit.
  • Proporcionar les bases a nivell de principiant de l'anglès oral i escrit.

Pàgines