Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 16/09/2021
Ex: 16/09/2021

Administració i gestió

  • Aprendre com es liquida i es comptabilitza l'Impost de Societats un cop elaborada la comptabilitat de l'empresa.
  • Conceptes bàsics de l'impost per conèixer de forma teòrica i pràctica
  • Introduir a la realitat tributària mitjançant l'anàlisi de l'estructura de la Llei general tributària com a eix bàsic de l'ordenament tributari.
  • A partir de la metodologia de simulació empresarial a l'aula, els objectius: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en...
  • Aprofundir en el coneixement del camp tributari de caràcter local.

Emprenedoria i ocupació

  • Programa d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
  • Explicar tot el que es necessita saber per reemprendre o cedir amb èxit, si es vol comprar o vendre un negoci en funcionament a Reus. Donar a conèixer tots els serveis que ofereix el centre de Reempresa de Catalunya, així com també quines opcions d'ajuts i finançament posa a l'abast.
  • Guiar a les persones que pensen crear una petita empresa.
  • Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències més demandades, reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per al desenvolupament, i augmentar així l’ocupabilitat.
  • Acompanyar a la millora de l'ocupabilitat de les persones i facilitar-ne la seva inserció laboral, a partir del treball de les competències, sigui mitjançant accions en grup o tutories individuals, realitzades per professionals de l'orientació laboral. Donar suport en l'elaboració d'itineraris d'orientació laboral per a la recerca de feina ( CV, carta presentació, mercat laboral, etc)

Pàgines