Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 07/02/2023
Ex: 07/02/2023

Emprenedoria i ocupació

Turisme i restauració

  • Dissenyar accions de planificació per crear i posar en marxa de productes turístics senzills, o redifinir d'altres ja existents, coneixent el potencial de les àrees territorials i del mercat turístic de la zona, així com els ajuts institucionals vigents.
  • Oferir els coneixements per assessorar, orientar i atendre les persones visitants. També facilita les eines d’aprenentatge de promoció turista local. Saber resoldre situacions quotidianes dels centres de informació turística.
  • Aprendre a analitzar els tipus de centres i serveis d'informació turística existents així com la seva funció dins el sector turístic.
  • Oferir eines de màrqueting que permetin desenvolupar estratègies eficaces de comercialització i millorade la promoció de productes i de la gestió dels recursos dels serveis turístics locals amb la finalitat d'obtenir majors beneficis i una posta en valor de la seva imatge.

Pàgines