Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 06/12/2022
Ex: 06/12/2022

Informàtica i comunicacions

  • Aprendre a redactar textos creatius per webs, banners, blogs, xarxes socials, anuncis, etc. de manera atractiva per captar i mantenir l'interès del públic.
  • Conèixer les utilitats i ús de les aplicacions Google més usuals.
  • Adquirir coneixements per desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les seves aplicacions: anàlisi de dades, càlculs, funcions i gràfics entre d'altres.
  • Conèixer les estratègies i tècniques d'optimització per millorar el posicionament d'un web i que aparegui amb major freqüència als cercadors. Entendre els avantatges que el SEO suposa per l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web.
  • Proporcionar els coneixements elementals per crear i editar documents de text utilitzant les eines que ofereixen aquests programes

Gestió empresarial

  • Sensibilitzar sobre la importància de la transformació digital de las empreses i en l'activitat empresarial i professional. Generar les eines que permetin avançar en la transformació digital de les organitzacions en el marc de l’economia digital Conèixer bones pràctiques en el marc de les actuaciones orientades a la ciberseguretat.

Sostenibilitat i medi ambient

  • Oferir eines per tal de poder repensar els processos, serveis i productes per a que que siguin més respectuosos amb el medi ambient i alhora estimular el creixement sostenible de les organitzacions.
  • Introduir als conceptes bàsics, instruments de política i marcs internacionals de l'economia verda, i oferir idees que ajudin a reorientar l'objectiu de l'empresa.
  • Conèixer la normativa en tractament de residus i poder identificar els processos de tractament i recuperació de residus en funció de la seva naturalessa.

Educació i formació

  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball en els àmbits familiar i educatiu. Oferir tècniques i dinàmiques de grup basades en el coaching. Oferir als docents les claus de l’autolideratge, l’estabilitat emocional i el benestar dins l’àmbit del treball, en relació tant amb l'alumnat com amb companys/es de feina, equips directius i famílies.

Pàgines