Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Gestió d’ajuts al desenvolupament

Assessorem la vostra empresa en la gestió del crèdit de formació davant la FUNDAE, antiga  Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoTots els cursos de més de 2 hores. Mas Carandell tramita la gestió d’aquest ajut al desenvolupament, i sense cost afegit al preu del curs, a les empreses que ho sol·liciten individualment i mitjançant una agrupació, sempre i quan la documentació necessària es faciliti 15 dies abans de l'inici del curs.

També s'informa a les empreses sobre altres ajuts, subvencions i novetats en formació.

En aquest enllaç trobareu informació sobre ajuts vigents que s'ofereixen des de Mas Carandell a les pempreses per a la contractació de professionals http://mascarandell.cat/?q=ajuts-les-empreses-en-la-contractacio