Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Procés selectiu: Lloc de treball fix de personal tècnic jurídic del servei de compres i contractació de la divisió Aigües de Reus, RSM, SA.

  • Publicació Bases de selecció: 10/08/22
  • Termini de presentació de candidatures: fins el 31/08/22 inclòs

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’aigües de Reus Plaça de les Aigües,1 de Reus, o bé a l’adreça electrònica [email protected]A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Personal tècnic jurídic del servei de compres i contractació de la divisió Aigües de Reus, RSM, SA.”

  • Publicació Tribunal de selecció: 27/09/2022
  • Publicació llista provisional persones admeses_excloses: 27/09/2022
  • Publicació llista definitiva persones admeses_excloses i convocatòria prova psicotècnica: 14/10/2022
  • Publicació resultats prova psicotècnica i anunci prova teòric-pràctica: 04/11/2011
  • Publicació resultats prova teòric-pràctica i convocatòria d'entrevista: 14/11/2022
  • Publicació resultat final: 18/11/2022