Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Selecció: Oficial explotació de xarxes (eventual), Aigües de Reus

  • Publicació bases de selecció: 17/02/2021
  • Període de presentació de sol·licituds: del 17/02/21 al 04/03/2021 inclòs: 
  • Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància signada al Registre de forma telemàtica a  [email protected]   o be, al Registre d'Aigües de Reus, Reus Serveis Municipals Plaça de les Aigües,1 de Reus , amb indicació expressa del nom de referència del lloc de feina al que s’aspira:  “Eventual Oficial de 1ª del servei d’explotació de xarxes d’aigua i sanejament  d’Aigües de Reus” 
  • Publicació Tribunal de selecció: 12/03/21
  • Publicació llista provisional persones admeses_excloses: 12/03/21.  S’estableix un termini fins al 17 de març de 2021 inclòs, perquè es puguin esmenar els defectes d’acreditació. Les esmenes s'han de presentar mitjançant instància signada al Registre de forma telemàtica a  [email protected]   o be, al Registre d'Aigües de Reus, Reus Serveis Municipals Plaça de les Aigües,1 de Reus. 
  • Publicació llista definitiva persones admeses_excloses: 22/03/21
  • Publicació resultat prova de català i convocatòria psicotècnic: 01/04/21
  • Publicació resultats psicotècnic i convocatòria prova teòric-pràctica: 12/04/21
  • Publicació resultat prova teòric-pràctica i convocatòria d'entrevista: 22/04/21
  • Publicació resultat final: 27/04/21