Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 17/02/2019
Ex: 17/02/2019

Informàtica i comunicacions

  • Crear i mantenir aplicacions personalitzades de base de dades amb un dels gestors de bases de dades més utilitzats en l'actualitat.
  • Iniciar-se en la programació amb Java. Comprendre els paradigmes de l'orientació a objectes, així com el desenvolupament d'aplicacions en un entorn de desenvolupament.
  • Aprendre la programació d'interfícies visuals (AWT, Swing i Applets), el maneig d'excepcions, la gestió de l'entrada i sortida, i temes avançats com l'accés a bases de dades, la programació concurrent mitjançant l'ús de threads i el desenvolupament d’aplicacions en xarxa.
  • Iniciaciar-se en la programació web amb Java
  • Saber analitzar els criteris generals per reduir riscos en la navegació, tot aprenent a conèixer, detectar i eliminar virus i atacs contra connexions i protocols.
  • Conèixer el llenguatge SQL dins l'entorn del sistema gestor de base de dades gratuït MySQL, que treballa en múltiples plataformes i emmagatzema dades en diverses arquitectures.
  • Profunditzar en l'ús del sistema gestor de bases de dades MySQL 5, aprenent a resoldre determinades tasques i fent us de les opcions avançades.
  • Apropar al món de la televisió com a persones espectadores amb capacitat crítica.
  • Adquirir coneixements per aconseguir produccions amateur i millorar la qualitat dels vídeos domèstics.
  • Capacitar per crear i editar tot tipus de documents de manera professional.

Pàgines